Cal Barrusca, com a empresa, té com a objectiu el benefici econòmic de les activitats que s’hi fan, tant l’agrària com la de turisme rural. Però, NO a qualsevol preu. El primer valor de l’empresa és el respecte per la NATURA. Volem preservar l’entorn que ens envolta: el seu sòl, el seu aire, la seva vegetació, la seva fauna i la seva xarxa hídrica. Per això, invertim part dels beneficis del nostre negoci en sostenibilitat, eficiència energètica i producció ecològica. L’objectiu de Cal Barrusca seria ser totalment sostenibles i ecològics; generar-nos la llum amb energies renovables, escalfar-nos amb biomassa, aprofitar l’aigua de la pluja per a la llar, produir els nostres productes alimentaris de forma ecològica...

Fossa sèptica
Quan vam iniciar el negoci l’any 2006 vam instal·lar una fossa sèptica, més filtre biològic per tractar les aigües residuals abans d’anar a la rasa. Aquest sistema aconsegueix mitjançant microorganismes, primer anaeròbics i després aeròbics, descomposar la matèria orgànica sòlida primer, i després líquida, de forma que el líquid resultant s’aprofita per regar els arbres fruiters.
Fossa sèptica

 

Dipòsit d’aigües pluvials
L’any 2011 vam construir un dipòsit de 200.000 litres d’aigua. Aquest, recull l’aigua de la pluja provinent de les diferents teulades de Cal Barrusca. Això ens permet, en anys secs, tenir prou reserva d’aigua per a regar l’hort, els jardins i arbres fruiters.
Dipòsit aigües pluvials 200.000l

 

Caldera de biomassa
El 2014 vam substituir la caldera de gasoil per una de biomassa amb llenya. Deixarem de cremar uns 2.500 l de gasoil i ens escalfarem amb l’excés de combustible que acumulen els nostres boscos. Així aconseguirem un doble objectiu, millorar el bosc de la finca, tot reduint el risc d’incendis, alhora que aprofitem la llenya per escalfar les cases rurals i la pròpia masia.
Caldera de biomassa

 

Plaques solars tèrmiques
El 2014 vam instal·lar quatre plaques solars tèrmiques que ens han permès substituir els termos elèctrics que utilitzàvem fins ara per escalfar l'aigua calenta sanitària (ACS). També ens ajudaran a escalfar el dipòsit d'inèrcia del circuit de calefacció amb llenya, estalviant un xic de combustible.
Plaques solars tèrmiques (4 u)

 

Ous ecològics
A finals del 2013 vam construir un corral amb un pati per animals. De moment només hi tenim gallines, que ponen ous ecològics. A més, les gallines poden campar lliurement per un pati exterior de més de 25 m2.
Gallines

 

Substitució bombetes per leds
Durant la tardor del 2015 vam substituir totes les bombetes d'incandescència dels allotjaments per bombetes de leds. Amb aquesta mesura vàrem reduir en més d'un 90% el consum d'energia elèctrica per aquests mateixos punts de llum. Igualment, cada vegada que hem de substituir una bombeta de baix consum de la masia, ja sigui interior o exterior, ho fem amb leds.
Bombetes de leds

 

Instal·lació de reductors de cabal a aixetes i dutxa
L'estiu del 2017 vam instal·lar reductors de cabal a totes les aixetes. Aquests tenen un cabal de 2 l/min i fan que puguem reduir de mitjana un 66% en el consum d'aigua de les aixetes. Pel què fa a les dutxes la reducció no és tant significativa ja que ja partiem de telèfons de dutxa estalviadors d'aigua. En aquest cas esperem reduir al voltant del 25%.
reductors cabal

 

Distinció BIOSPHERE
És la distinció en sostenibilitat turística amb més reconeixement internacional (Nacions Unides, UNESCO, la OMT, el PNUMA i la Cimera del Clima de París).
Distingits des de finals del 2017.
Política de Turisme Responsable
Biosphere 

 

Energia elèctrica sostenible
Des del passat novembre del 2020, hem contractat l'electricitat a la cooperativa d'energia renovable "Som energia". La qual ens garanteix que l'energia consumida a Cal Barrusca prové el 100% de fonts energètiques renovables, i que per tant té unes emissions de gasos d'efecte hivernacle equivalent a 0.
Contracte amb som energia
Som Energia 

Facebook       Instagram       Youtube


938698874 / 619988587
La Manresana (Els Prats de Rei)

email

Omple el formulari de contacte

xec regal xec regal