Torre de la Manresana
Visita guiada Torre de la Manresana

Torre documentada des del segle XI, es conserven diversos basaments de la muralla, una estança i la torre circular, de més de 20 metres d’alçada.

La Manresana

www.altaanoia.info

 

Museu arqueogic Prats de Rei
Museu arqueològic Prats de Rei

Aquest petit museu, que porta el nom de la persona que dedicà bona part de la seva vida al coneixement del passat més remot de la vila, recull bàsicament els materials arqueològics recuperats en superfície i en excavació al municipi.

Els Prats de Rei

www.pratsderei.cat/museu

 

Campanar da Calaf
Campanar de Calaf

Visita guiada i gratuïta 2n diumenge. Edifici d’estil gòtic tardà, amb 40 m de profunditat, 12,5 m d’amplària i 20 m d’alçada per damunt de l'església. Amb els seus 56,6 metres des de nivell de terra és considerat el segon campanar de poble més alt de Catalunya darrera del de Vic.

www.calaf.cat
 

 

Castell de Calaf

 

Castell de Calaf

El març de 2011 van acabar-se les tasques de restauració del castell de Calaf,han permès recupera l’estructura exterior del monument, així com fer-ne visitable l’interior.

www.calaf.cat

 

Ermita Sant Sebastià

 

Ermita de Sant Sebastià

Situada al turó que rep el mateix nom, fou erigida al final del segle XVII com a agraïment al sant per haver deslliurat la població de la pesta negra, que va fer estralls arreu de Catalunya.

www.calaf.cat

 

Castell de Boixadors

 

Castell de Boixadors

Visita comentada. Documentat el 1014. Conserva en perfecte estat la torre de l'homenatge ja que ha estat restaurada recentment i diverses dependències.

www.altaanoia.info

 

Facebook       Instagram       Youtube


938698874 / 619988587
La Manresana (Els Prats de Rei)

email

Omple el formulari de contacte

xec regal xec regal